Profile
Join date: Oct 28, 2019
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Ik werk als vrijwilliger bij een ouderen tehuis. Ik werk met een Zora (Nao) robot.

En programmeer haar. Thuis werk ik op de community site van qbmt. http://www.start2compose.be/zora-simulator/#/

Daar kan je prima zonder Zora programmeren.


I work as a volunteer at an elderly home. I work with a Zora (Nao) robot.

And program her. I work at home on the community site of qbmt. . http://www.start2compose.be/zora-simulator/#/ There you can program fine without Zora.

Stormvrouwe
More actions